divider_footer

Kailas-talo

Kailas-talo on Heinolan keskustan uusi monitoimitalo, johon sijoittuu n. 400 oppilaan alakoulu esiopetusryhmineen, 80 lapsen päiväkoti, iso tuotantokeittiö sekä SM-salibandy-tasoinen, koko Heinolaa palveleva liikuntasali.

Rakennuksen julkisivuissa ja sisätiloissa on käytetty runsaasti puuta. Rakennus muoto ja sijoitus mahdollistavat eri ikäluokille turvalliset, monipuoliset ja viihtyisät leikki- ja liikuntaympäristön kaikkina vuodenaikoina, selkeästi erillään huolto- ja ajoneuvoliikenteestä. Piha-alue palvelee myös kaikkia kuntalaisia.

Sisätilat ovat mahdollisimman muuntojoustavia eri-ikäisten käyttäjien tarpeiden mukaan. Päiväkodin tilat suunniteltiin siten, että niissä voi toimia ns. sisarusryhmät (0–5 –vuotiaat). Tilat ovat yhteisen oppimistorin ympärillä koulun alempien ikäluokkien opetustilojen kanssa. Myös koulun opetustilat ovat muuntojoustavia antaen mahdollisuuden inkluusion toteuttamiselle ja työskentelyyn eri kokoisissa ryhmissä. Omat luokkatilat sijoittuvat pienryhmätilojen kanssa eri ikäryhmien oppimistorien ympärille.

Kädentaitoaineet ”Art house” toteutetaan yhtenä kädentaitopajakokonaisuutena, yhteisen suunnittelutilan ympärillä ovat pajat” ja tilat erityyppistä toimintaa varten.

Tuotantokeittiö valmistaa ruoan kaikkiin Heinolan kouluihin ja päiväkoteihin.

Hankkeen rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja valmistuu 2022–2023.

KUNTA: Heinola
VUOSI: 2019-
MUUTA: uudislaajennus 8250 br-m2