divider_footer

Paavola Kampus

Alue, jossa n. 500 m ympyrän sisällä sijaitsevat kaupunginteatteri, kaupunginkirjasto, lukiorakennus, Aikuiskoulutuskeskus ja entinen muotoiluinstituutti, saa uudet toimijat laajentuviin ja perusparannettaviin tiloihin. Ratkaisu on uutta kaupunkikeskustojen tehostamisajattelua, jossa olemassa olevasta rakennuskannasta kehitetään usean toimijan yhteisesti käytettäviä tiloja, joihin kenelläkään yksittäisellä toimijalla ei olisi erikseen mahdollisuutta. Kampus-ratkaisu tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia toimia ja opetella aitoa verkostoitumista päiväkoti-iästä aina aikuisuuden harrastuksiin asti.

Kannaksen ja Tiirismaan uuden lukion tilat sijoittuvat entisiin lukio- ja muotoiluinstituutin rakennuksiin ja niitä yhdistävään uudisrakennukseen. Tiirismaan yläkoulu sekä ruotsin- ja englanninkieliset luokat asettuu perusparannettaviin Aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin. Wellamo-opisto ja taidekoulu Taika hyödyntävät sekä uusia Art house -tiloja että muita heidän toimintaansa soveltuvia tiloja.

Kampuksen eräs keskeisimmistä tavoitteista on ollut vapaan tilan täyttäminen; missä ikinä on vapaata tilaa, kuka tahansa kampuksen toimijoista voi käyttää sitä tilaa varausjärjestelmän kautta. Korvamerkittyjä tiloja ovat erikoistoimintoja ja laitteita sisältävät tilat, mutta muuten käyttöä ei rajoita kuin käyttäjien mielikuvitus.

Yksi Kampuksen merkittävimmistä innovaatioista on suuren lukion ylioppilaskirjoitustiloiksi rakennettavat muuntojoustavat, suuriksi ”saleiksi” avautuvat oppimistilat. Tiloissa tulee olemaan valmiina vaadittavat digitaaliset järjestelmät, joten niitä ei tarvitse joka kerta rakentaa ja purkaa kirjoituksia varten. Kirjoitukset eivät näin kuormita liikuntasalia, vaan liikuntatiloja voidaan käyttää koulujen omassa ja iltakäyttäjien liikuntakäytössä häiritsemättä kirjoituksia.

Muotoiluinstituutin korjaus sekä uudisrakennuksen rakentaminen alkoivat kesällä 2020. Samoin rakenteilla on alueen kaikkien oppilaitosten ja ympäröivän yhteisön käyttöön suuri liikuntahalli yläkoulun ruokailutiloineen. Aikuiskoulutuskeskuksen rakennuksen perusparannuksen suunnittelu ja yhdistäminen uuteen liikuntahalliin on meneillään. Kannaksen lukiorakennuksen korjaustyöt on hankkeen viimeinen vaihe, ja sen on tarkoitus valmistua 2023 tienoilla.

Hankkeen suunnittelua on tehty hankesuunnittelun alusta lähtien yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa.

KUNTA: Lahti
VUOSI: 2019-
MUUTA: Muotoiluinstituutin rakennuksen perusparannus, n. 8950 br-m2 ja laajennus n. 3880 br-m2, Liikuntahallin uudisrakennus n. 3830 br-m2, aikuiskoulutusrakennuksen perusparannus n. 7 120 br-m2