divider_footer

Svenska Gården i Lahtis

Svenska Gården i Lahtis, muodostuu Lahden ruotsinkielisestä koulusta ja ruotsinkielisestä päiväkodista. Näille Toimijoille peruskorjattiin ja laajennettiin tilat entiseen Anttilanmäen kouluun, joka oli Lahden kouluista vanhin koulukäytössä säilynyt koulurakennus. Vanhin 3-kerroksinen osa on valmistunut v. 1911, salisiipi v.1934.

Koulurakennus on rakennushistoriallisesti erittäin merkittävä, se on suojeltu kaavamääräyksin ja sen suunnittelussa ja lisärakentamisessa on otettava huomioon Anttilanmäen alueen valtakunnallisesti arvokas ympäristö.

Hanke käsitti vanhan koulurakennuksen täydellisen peruskorjauksen. Puretun siiven paikalle rakennettiin 1-kerroksinen päiväkotilaajennus ja salin ulkopuolelle laajennukseen johtava yhdyskäytävä. Rakennuksesta tehtiin mahdollisimman esteetön. Sekä sisä- että ulkoväreissä huomioitiin kaavan mukaisesti alkuperäiset värisävyt, jotka pyrittiin palauttamaan. Korjauksen yhteydessä löydettiin alkuperäisiä 1910-luvulla maalattuja friisejä, joista osa palautettiin ja osa jätettiin vain muistoksi uusille sukupolville.

Tontille rakennettiin kiertoliittymä saattoliikennettä varten ja piha-alueen varustusta parannettiin. Päiväkodille rakennettiin oma leikkialue. Tontin puusto ja kasvillisuus säilytettiin pääosin ennallaan.

Hanke valmistui kesällä 2019.

KUNTA: Lahti
VUOSI: 2019
MUUTA: : peruskorjaus, n. 1650 br-m2, laajennus n. 500 br-m2