divider_footer

Svenska Gården i Lahtis

Meneillään oleva rakennushanke Svenska Gården i Lahtis, muodostuu Lahden ruotsinkielisestä koulusta ja ruotsinkielisestä päiväkodista. Näille peruskorjataan ja laajennetaan tilat entiseen Anttilanmäen kouluun, joka on Lahden kouluista vanhin koulukäytössä säilynyt koulurakennus. Vanhin 3-kerroksinen osa on valmistunut v. 1911, salisiipi v.1934.

Koulurakennus on rakennushistoriallisesti erittäin merkittävä, se on suojeltu kaavamääräyksin ja sen suunnittelussa ja lisärakentamisessa on otettava huomioon Anttilanmäen alueen valtakunnallisesti arvokas ympäristö.

Hanke käsittää vanhan koulurakennuksen täydellisen peruskorjauksen. Puretun siiven paikalle rakennetaan 1-kerroksinen päiväkotilaajennus ja salin ulkopuolelle laajennukseen johtava yhdyskäytävä. Rakennuksesta tehdään mahdollisimman esteetön. Sekä sisä- että ulkoväreissä huomioidaan kaavan mukaisesti alkuperäiset värisävyt, jotka pyritään palauttamaan.

Tontille rakennetaan kiertoliittymä saattoliikennettä varten ja piha-alueen varustusta parannetaan. Päiväkodille rakennetaan oma leikkialue. Tontin puusto ja kasvillisuus säilytetään pääosin ennallaan.

Hanke valmistuu kesällä 2019.

KUNTA: Lahti
VUOSI: 2017-
MUUTA: : peruskorjaus, n. 1650 br-m2, laajennus n. 500 br-m2