divider_footer

Tulevaisuuden asuminen

Tulevaisuudessa asumiselta vaaditaan entistä enemmän sisällöllistä ja toiminnallista tuotekehitystä. Tulevaisuuden asuntotarjonnan tulee antaa vaihtoehtoja yhteisöllisestä palveluasumisesta äärimmilleen viritettyyn yksilöllisyyteen asti. Työpaikkojen liikkuvuus tulee asettamaan koko asuntorakentamisen sisällön ja omistussuhteiden painotukset uudelleen harkittavaksi. Uudistuva rakennuslaki ja eurooppalaiset vaatimukset tuovat muutoksia myös asuntosuunnittelun käytäntöihin ja edelleen sisällöllisiin laatuvaatimuksiin.

divider_footer

Asuntopolitiikan vaatimukset

Kaupungit ja kunnat tulevat huomaamaan haluamaansa tulevaisuutta tavoitellessaan, että asuntojen ja miljöön monipuolinen ja sisällöllisesti laadukas tarjonta takaa niille ylimääräisen kilpailuvälineen, jolla voidaan painottaa kunkin kunnan erityispiirteitä valitun asuntopoliittisen suuntauksen mukaisesti.

Asuminen osana yhdyskuntarakennetta vaatii huolellista ja sosiaalisesti ja toiminnallisesti monipuolista jaottelua. Asuntojen suunnittelu keskustaalueille ja lähiöihin ei voi jatkua tulevaisuudessa nykyisellä sisällöllä ja visuaalisella tasolla.

divider_footer

Asukaslähtöinen suunnittelu

Tulevaisuudessa asukaslähtöinen suunnitteluprosessi korvaa nykyisen markkinointilähtöisen tuotantoprosessin täydellisesti vanhentuneena mallina. Tulevaisuuden asunnossa toimiva ja helposti muuntuva tila sekä asunnon elämänkaari ja kestävä kehitys tulevat määrittelemään asumisen laatua nykyisen huonelukua ja pintojen, laitteiden sekä varusteiden laatua korostavan mallin. Tulevaisuudessa terveellisyys ja muut immateriaaliset arvot ohittavat pelkän tekniseen laatuun perustuvan arvottamisen.

Mielestämme tulevaisuuden asuminen ei ole visuaalinen tai rakentamisen tyyliin liittyvä, vaan ensisijaisesti toiminnallinen käsite. Vanhaan rakennukseen voidaan mainiosti tehdä tulevaisuuden asuntoja vanhaa rakennusta tuhoamatta.