divider_footer

Tulevaisuuden toimisto

Tulevaisuuden toimistojen tilakäsitys tulee olemaan erilainen, koska työn sisältö ja toimintatavat tulevat muuttumaan nykyisestä oleellisesti. Etätyö yleistyy kaikilla aloilla lähitulevaisuudessa ja työtä tehdään entistä useammin ryhmätyömenetelmin, alihankintana, verkottuneina yrityksinä, jopa virtuaaliyrityksinä ja -toimistoina. Työn tekeminen ei ole välttämättä aikaan ja paikkaan sidottua.

Verkostoituminen tuottaa toimistohotelleja perinteisten toimistorakennusten sijasta. Kiinteiden kopitettujen toimistojen soveltuminen tulevaisuuden toimistotiloiksi vaatii nykyaikaisen työkäsityksen ja toimintakulttuurin vuoksi rajuja muutoksia.

Uusien toimistotilojen hierarkia perustuu eritavoin valittavista työympäristöistä kulloisenkin tehtävän vaatimusten mukaisesti. Monitilatoimistot korvaavat ”koppi- ja avokonttorit” vääjäämättä. Entistä useammin toimistoista työympäristöinä etsitään ”kodikkuutta” mitä se kenellekin tarkoittaakin.

divider_footer

Joustavuus ja muuntuvuus

Toiminnallisesti joustava ja muuntuva tila on paras mahdollinen lähtökohta nykyaikaiselle toimistoratkaisulle. Tilassa tulee voida yksinkertaisin keinoin kombinoida kunkin työtehtävän vaatima sopiva työryhmä purkamatta väliseiniä ja teknisiä järjestelmiä. 5G-nopeudella toimivat langattomat verkot vapauttavat tiloissa työskentelyä ja antavat täysin uuden sisällön tulevaisuuden toimistorakennuksille. Rakennusten ylläpidon, turvallisuuden ja toiminnan järjestelmät tulevat entistä älykkäämmiksi ja vapauttavat kiinteistön hallinnasta voimavaroja, joita voidaan käyttää rakennuksessa työskentelevien viihtyisyyden ja työn sujuvuuden lisäämiseen.

Ihminen on innovatiivisin ollessaan ”vapaalla”, siksi toimistorakennusten ja muiden ajatustyöpaikkojen tulee sisältää runsaasti vapaaseen ja sattumanvaraiseen kohtaamiseen perustuvia luonteeltaan erilaisia paikkoja ja tiloja. Näissä paikoissa ajatukset ja ongelmat saavat uuden, ennalta-arvaamattoman mahdollisuuden tulla ratkaistuiksi. Neuvottelutilat, aulat ja liikenne- ja ruokailutilat ovat työpaikoilla tulevaisuudessa vähintään yhtä tärkeitä työtiloja kuin varsinaiset ”toimistohuonevyöhykkeet”.

Tuotanto ja hallinto lomittuvat fyysisesti entistä voimakkaammin tulevaisuuden teollisessa rakentamisessa. Julkisen vallan virastojen huonekokoihin sidottu hallinnollinen ja toiminnallinen hierarkia tulee kokemaan todella suuren muutoksen, kun virastoilta aletaan vaatia todellista asiakaslähtöistä toimintakulttuuria nykyisen ”jonota ja odota” – mallin sijasta. Samoin hallinnollinen hierarkia tilajäsentelyssä väistyy äänen, toiminnan intensiivisyyden ja saavutettavuuden tarpeiden painottuessa toimistotilojen ominaisuuksia suunniteltaessa.