divider_footer

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelu on osaamisemme ydinaluetta. Olemme tehneet kymmeniä eritasoisia hankesuunnitelmia, tila- ja tarveselvityksiä.

Hankesuunnittelu on hankkeen kehittelyssä tärkeä työvaihe, jossa ratkaistaan n. 80% lopullisen hankkeen kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Huolellinen hankesuunnittelu on loppuhankkeelle tärkeä pohja-asiakirja. Uudisrakentamisessa hankesuunnittelussa käytetään toiminnallisia kaaviointeja, mutta mikäli uudisrakennus on laajennus olevaan rakennukseen, niin silloin koko hankkeesta on syytä tehdä tilatasoinen suunnitelma. Joidenkin kohteiden kohdalla olemme tehneet useita lähtökohdiltaan poikkeavaa ehdo-tusta, joista asiakkaan on helpompi tehdä lopullinen valinta. Yleensä hankesuunnitel-mamme laajennettavaan rakennukseen tehdään myös 3d-massatutkielmana. Joidenkin ratkaisujen tutkiminen voi mennä aina tilan luonnetta hahmottavan tilasuunnitelmaluonnoksen tasolle.

Olemme kehittäneet hankesuunnittelun menetelmiä ja syventäneet tätä osaamisaluet-tamme sekä toimineet aikanaan OPH:n hankesuunnitteluohjeiden ja lomakkeiden lau-sunnon antajina ja ”koekaniineina” lomakkeiden kehittelyssä. Olemme myös luennoineet OPH:n koulutustilaisuuksissa hankesuunnittelun sisällöstä ja menetelmistä.

divider_footer

Hankesuunnitelmia , tila– ja tarveselvityksiä

Renkomäen monitoimitalo, (koulu 0-6 ja kirjasto), Lahti 2019
Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitys / toimintakaaviot, Lahden kaupunki

Nastolan yläkoulun sijoitusvaihtoehtojen selvitys, Lahti 2018
arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitykset, tonttitestaukset, Lahden kaupunki

Tiirismaan koulu, 0-9, Lahti 2018
Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitys / toimintakaaviot, Lahden kaupunki

Tiirismaan lukio ja Wellamo -opisto, Lahti 2018
Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitys / toimintakaaviot, Lahden kaupunki

 Paavolan alueen tilaselvitys 2017
Tilaselvitys kuuden julkisen rakennuksen tilojen käyttömahdollisuuksista yläkoulun, lukioiden ja päiväkodin käyttöön, Lahden kaupunki

Rakokiven monitoimitalo, (koulu 0-6, päiväkoti ja kirjasto), Lahti 2017
Uudisrakennuksen hankesuunnitelma sekä siihen liittyvät viitesuunnitelmat, Lahden kaupunki

Nastolan yläkouluvertailu 2017
Nastolan yläkoulujen tilaselvitys tavoitteena koulutilojen keskittäminen, Lahden kaupunki

Kivimaan koulu, 0-9, Lahti 2017
Laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, Lahden kaupunki

Tiirismaan koulu, Lahti 2016
Uudisrakennuksen hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu, Lahden kaupunki

Launeen monitoimitalo, (koulu 0-9 ja päiväkoti), Lahti 2016
Uudisrakennuksen hankesuunnitelma sekä siihen liittyvät viitesuunnitelmat

Tiirismaan koulu, Lahti 2015
Uudisrakennus- ja perusparannusvaihtoehdon tilaselvitykset ja vaihtoehtojen vertailu

Rakokiven koulu, Nastola 2015
Hankesuunnitelman päivitys sekä päivitykseen liittyvä viitesuunnittelu SR-urakkakilpailua varten. SR-urakoitsijoiden ohjaus ja urakka-asiakirjojen valmistelu 

Renkomäen koulu, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen

Salinkallion koulu, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen

Launeen koulu, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen

Lotilan koulu, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen

Tiirismaan koulu, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen

Aikuiskoulutuskeskus, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen 

Muotoiluinstituutti, Lahti 2015
Rakennuksen käytettävyyden ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen 

Heinsuon ja Kalliolan elinkaarikoulut, Hollola 2014 -16
Tilantarveselvitykset, tilaohjelmat, käyttäjäseminaarit ja haastattelut > toiminnalliset tavoitteet hankkeille, kilpailijoiden ohjaus ja ehdotusten tuomarointi, jatko -ohjaus suunnittelun ja rakentamisen aikana 

Nyhkälän koulu, 0-6, Karkkila 2014
Hankesuunnitelman päivitys / Karkkilan kapunki 

Patastenmäen puukoulu, 0-6, Riihimäki 2013
Peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma / Riihimäen kaupunki 

Hangonsillan lukio, Hyvinkää, 2012
Tarveselvitys, käyttäjäseminaarit ja haastattelut / Hyvinkään kupunki 

Kalliolan koulu, 0-6, Hollola 2011
Tarveselvitys, Hollolan kunta

Svenska Skolan och Svenska dagiset, Lahti 2011
Huonetilaohjelma ja tilaselvitykset useaan eri paikkaan, tilaaja FFiL r.f. 

Liipolan monitoimitalo, (koulu 0-6, päiväkoti ja kirjasto)  Lahti 2011
Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitys / toimintakaaviot, Lahden kaupunki 

Kiveriön koulu, 7-9, Lahti 2011-
Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitys / toimintakaaviot, Lahden kaupunki 

Jalkarannan monitoimitalo, (koulu 0-6, päiväkoti ja kirjasto), Lahti 2011-
Hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu / Tilaselvitys / toimintakaaviot, Lahden kaupunki 

Hangonsillan lukio, Hyvinkää 2010
Vaihtoehtovertailu lukion sijoittumiseksi uudisrakennukseen ja perusparannettavaan koulurakennukseen, tilaaja Hyvinkään kaupunki 

Paanan koulu, 5-9, Jokioinen 2010
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, Jokioisten kunta 

Eiran aikuislukio, Kalliolan toimipiste, Helsinki 2010
Tilaselvitys / toimintakaaviot, Touko Voutilaisen koulusäätiö 

Aseman koulu, Yhteiskoulu, Sveitsin lukio, Hangonsillan koulu,

Härkävehmaan koulu, Hyvinkää 2010
tilaselvityksiä kouluverkkosuunnitelmaa varten, Hyvinkään kaupunki

Kangaspuun koulu, Hollola 2009
tilaselvitys/ kaaviot, Hollolan kunta 

Lastentalo Lapanen, Hollola 2009
Tilaselvitys ja luonnokset, Peruspalvelukeskus Oiva 

Paunun koulu, 7-9, Jämsä 2008
uudisrakennuksen tilaselvitykset ja hankesuunnitelma, Jämsän kaupunki 

Kauhajoen koulukeskus/monitoimihalli 2007 (luokat 1-9)
uudisrakennuksen tilaselvitys ja hankesuunnitelma, Kauhajoen kaupunki 

Hämeenkadun koulu, 1-6, Hyvinkää 2006
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, Hyvinkään kaupunki 

Kannaksen lukio, Lahti 2005
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu, Lahden kaupunki 

Möysän koulu, 0-6, Lahti 2005
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman arkkitehtisuunnittelu, Lahden kaupunki 

Pohjoispuiston koulu, 7-9, Hyvinkää 2005
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, Hyvinkään kaupunki 

Riihimäen lukio, Riihimäki 2005
hankesuunnitelman päivitys, Riihimäen kaupunki 

Virolahden yläaste ja lukio, Virolahti 2004
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, Virolahden kunta

Aseman koulu, 1-6, Hyvinkää, 2004
tarveselvitys, tilaaja Hyvinkään kaupunki 

Aleksis Kiven koulu, 1-6, Siuntio 2003
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, Siuntion kunta 

Hangonsillan koulu, 1-9, Hyvinkää 2003
Tarveselvitys, tilaaja Hyvinkään kaupunki 

Tapainlinnan koulu, 0-9, Hyvinkää 2003
uudisrakennuksen hankesuunnitelma, tilaaja Hyvinkään kaupunki 

Porolahden peruskoulu Roihuvuorenkatu, Helsinki 2001
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma,  Helsingin kaupunki 

Porolahden peruskoulu Satumaanpolku, Helsinki 2000
laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma, Helsingin kaupunki 

Eiran aikuislukio, Helsinki 2000
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, Touko Voutilaisen koulusäätiö 

Veikkolan koulukeskus, koulu 1-9 ja päiväkoti) Kirkkonummi 2000
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, Kirkkonummen kunta