divider_footer

Tulevaisuuden päiväkoti

Tulevaisuudessa päiväkodit suunnitellaan entistä viihtyisemmiksi, toiminnallisesti jännittävämmiksi ja kodin omaisiksi. Päiväkotien tulee muuntua ajan vaatimusten ja lasten ikärakenteen ja lukumäärän mukaisesti mahdollisimman helposti. Päiväkodista tulee päivähoidon erilaisten vaihtoehtoisten hoitomuotojen yleistyessä päivähoitokeskus, joissa eri ikäiset lapset kohtaavat toisensa sosiaalisesti ja toiminnallisesti virikkeisessä ja turvallisessa ympäristössä. Tulevaisuuden päiväkotien suunnittelussa haetaan kuntien erilaisista tarpeista yksilöllisiä ja ”paikan hengestä” johdettuja ratkaisumalleja.

divider_footer

Joustavuus ja muuntuvuus

Vesikansan päiväkotiin valittu rakenteellinen järjestelmä tukee joustavuuden ja muuntuvuuden tavoitteita. Rakennus on suunniteltu elinkaareltaan pitkäikäisin materiaalein, joiden valmistusprosessissa syntyy mahdollisimman vähän ympäristökuormitusta, samoin valittujen materiaalien kierrätys on mahdollista ja niiden emissioarvot ovat alhaiset.
Kohde suunniteltiin tontin luonnonolosuhteita korostaen: valoisaksi, luonnonläheiseksi ja päiväkodin valittua pedagogista periaatetta tukevaksi.