divider_footer

Kauhajoen koulukeskus, alakoulu ja erityiskoulu

Uudisrakennus on osa yhtenäiskoulua, yläkoulun tilat toimivat viereisessä peruskorjatussa sekä laajennettavassa koulurakennuksessa.

Uusien tilojen suunnittelun tavoitteena oli oppimaan motivoiva ja oppimistapahtumaa tukeva avoin, virikkeellinen ja esteetön oppimisympäristö, jossa kaikkien on hyvä olla ja opiskella. Suunnittelu toteutettiin soveltaen kehittämäämme käyttäjälähtöistä toimintatapaa osallistavana suunnitteluprosessina. Koulukeskuksen toimintasisältö on erittäin monipuolinen ja tiloilta vaadittiin laajaa muuntojoustavuutta. Kokonaisuus suunniteltiin yhtenäiskoulun ikärakennetta ja lasten suuria kokoeroja silmällä pitäen huomioiden erityisesti liikkumis- ja toimimisesteisten tarpeet. Lähtökohtaisesti koulu on mitoitukseltaan suurelta osin täysin tavanomainen koulu, mutta joidenkin tilojen osalta on sovellettu käyttötarkoituksensa ja käyttäjiensä vuoksi väljempää mitoitusta.

Koulussa toteutuu kyläkoulu –idea. Koulu jakautuu kolmeen osaan, joissa kussakin toimii kaikkien ikäluokkien oppilaita sekä integroituna erityisoppilaita.

Myös koulun kädentaitojen, taiteiden ja tieteen pajat toimivat muuntojoustavuuden periaatteella. Näissä tiloissa on vanhan monitoimisen, perinteisen tuvan ominaisuuksia: siellä voi tapahtua samanaikaisesti hyvin erilaisia asioita. Pajat ovat ”ei kenenkään maata”; kaikkien oppilaiden ja opettajien käytettävissä. Tilat mahdollistavat suuretkin yhteiset projektit.

Rakennuksessa on monipuoliset terapiatilat saunoineen, altaineen ja motoriikkaratoineen. Eha-kokonaisuus ja pajatilat on varustettu korkeussäädettävillä kalusteilla.

Näkövammaiset on huomioitu koulussa selkeillä materiaalisilla kontrasteilla ja opasteilla. Värit ja materiaalivaihtelut toimivat opastavana ja orientoivana ”apuvälineenä” sekä lattioissa että seinissä. Opasteet ovat helposti hahmotettavia sekä näkö- että tuntoaistilla ja niiden sijoitteluun on kiinnitetty erityishuomiota. Tilojen akustinen suunnittelu oli vaativa suunnittelutehtävä.

Myös piha-alueet on suunniteltu ikäkausien tarpeita noudattaen ja koulun erilaiset liikkumis- ja toimimisesteiset huomioiden. Pihan läpi kulkee ns. aistipolku, jonka varrelle sijoittuu useita erilaisia aisteja ”herätteleviä” toimintapisteitä. Eha-pihan yhteydessä on mahdollisuus puuhastaa kasvien kanssa pyörätuolikorkeudelta. Pihan pinnoitteissa ja mitoituksessa on huomioitu pyörätuolilla liikkuminen. Kulkureittien risteyskohdat on merkitty näkövammaisia varoittavalla kontrastimateriaaliraidalla.

Koulu on esimerkkikohteena OPH:n julkaisussa ”Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet”.

Koulun yli 1000 m2:n liikuntahalli esitellään tarkemmin Liikuntatilat osiossa.

KUNTA: Kauhajoki
VUOSI: 2010
MUUTA: uudisrakennus n. 8000 br-m2 / n. 12 milj.€ luokka-asteet 1-6 / n. 400 oppilasta, joista n. 100 erityisoppilasta, suuri osa tavalla tai toisella liikkumis- ja toimimisesteisiä.