divider_footer

Kivimaan monitoimitalo

Kivimaan monitoimitalo on toiminut kahdessa toisiinsa yhdistetyssä koulurakennuksessa, joista vanhempi arkkitehti Irma Kolsin suunnittelema koulurakennus valmistui vuonna 1948 ja uudempi 1972. Uudempi rakennus purettiin kesällä 2018 ja sen paikalle rakentuu uusi laajennus. Hankkeen yhteydessä perusparannetaan myös viereinen Kivimaan urheilukenttä. Samalla kentän toimintoja monipuolistetaan, jotta kenttäalue palvelee paremmin myös koulun liikuntatarpeita.

Vanha osassa on 4-kerroksinen luokkasiipi sekä saliosa, jonka päädyssä Lahdenkadulle päin on taiteilija Michael Schilkinin keramiikkareliefi. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas.

Suunnitelmassa vanha osa säilyy edelleen tarkoituksella dominoivana ja uusi laajennus jatkuu sen takana pääaulasta kaarevana kohti kenttää muodostaen suojaisan piha-alueen.

Uuteen osaan sijoittuu sali, ruokailu- ja keittiötilat sekä osa oppimissoluista. Opetustilat toteutetaan joustavina ja muuntuvina uusina oppimisympäristöinä noudattaen uuden OPS:n tilaperiaatteita. Laajennus valmistuu keväällä 2021 ja vanhan osan sekä kenttäalue peruskorjaus vuonna 2023.

KUNTA: Lahti
VUOSI: 2017-
MUUTA: uudisrakennus n. 8050 br-m2, peruskorjaus, n. 5100 br-m2, yht. n. 13150 br-m2, yhtenäiskoulu / luokka-asteet 0-9, n. 915 oppilasta