divider_footer

Konstan koti ja koulu Oy

Konstan koti ja koulu Oy on lastensuojelun sijais- ja jälkihuoltopalvelua sekä luokkamuotoista kotiopetusta tarjoava yritys. Sisäoppilaitoksen kaltainen erityiskoulu on tarkoitettu nuorille, joilla on ongelmia normaaliin kouluympäristöön sopeutumisessa. Toimintaa on sekä Hollolassa että Heinolassa.

Heinolan toimipisteen tilat toteutettiin kahteen entiseen asuntolarakennukseen. Rakennusten kantava rakenteellisesti jäykkä betonirunko oli alempiin kerroksiin sijoitettujen opetustilojen kannalta haastava.

Seiniä aukottamalla vanhoista asuntolahuoneista saatiin kuitenkin muodostettua yhtenäisiä ja toiminnallisesti joustavia opiskeluympäristöjä. Rakennusten ylemmät kerrokset korjattiin asunnoiksi

KUNTA: Heinola
VUOSI: 2003
MUUTA: perusparannus n. 1200 br-m2 erityiskoulu/koti, rakennuttaja Konstan koti ja koulu Oy luokka-asteet 7-9