divider_footer

Lahden Englanninkieliset Luokat / Tiirismaan koulu

Lahden englanninkieliset luokat laajennettiin Tiirismaan koulun yhteyteen erilliseksi tilaryhmäksi. joka tukee kieliopintoja. Oppilas perehtyy kulkiessaan eri luokka-asteiden läpi keskeisimpiin englannin kieltä käyttäviin kulttuureihin Havaijilta Alaskaan. Kukin luokka-aste perehtyy ja täydentää oman luokan teema-aluetta esinein, kuvin tekstein, lipuin jne.

Muita Tiirismaan koulun peruskorjauksia / parannuksia:
– keittiö– ja ruokailutilojen muutos ja perusparannus 2002
– pihojen kunnostus 2003-2004
– teknisen työn tilojen peruparannus Lahti 2008
– kuvataideluokkien perusparannusi 2009
– tekstiilityön luokkien perusparannus 2010
– poistumistiemuutokset 2010

KUNTA: Lahti
VUOSI: 2000
MUUTA: uudisrakennus n.1300 br-m2 / 1,7 milj.€ sisältää esikoulun ja ala-asteen tilat kokonaissuunnittelu (myös RAK+LVIS) oppilasmitoitus 210 oppilasta, luokka-asteet 0-6