divider_footer

Pohjoispuiston koulu

Pohjoispuiston koulurakennus on rakennettu v.1961. Rakennuksen suunnittelija on arkkitehti Keijo Petäjä. Koulu on toiminut vuodesta 1995 saakka yläasteena. Aiemmin koulu oli myös lukio.

Vuonna 2004 toteutettiin koulun liikuntatilojen perusparannus ja syksyllä 2009 valmistui erittäin laaja koko muun koulun kattava perusparannus. Samalla teknisen työn, ravintolan ja kirjaston toimintaa tehostettiin laajennuksilla.

Rakennusta ei ole kaavalla suojeltu, mutta suunnittelun lähtötavoitteena pidettiin alkuperäisen arkkitehtuurin ilmeen säilymistä. Rakennus kiertyy korotetun sisäpihan ympärille siten, että käytäviltä on puolen kerroksen tasoero ulkokehän luokkatiloihin. Tämä sekä se, että rakennuksessa ei ole lainkaan ullakkotiloja, osoittautui koneellisen ilmanvaihdon ja talotekniikan lisäämisen kannalta erittäin haasteelliseksi.

Pitkiä käytäviä avattiin ikkunoin sisäpihalle ja toinen toistaan muistuttavat porrashuoneet otettiin esiin värein, jotta talossa liikkuminen ja tiloihin orientoituminen helpottui.

KUNTA: Hyvinkää
VUOSI: 2009
MUUTA: liikuntatilojen peruskorjaus 2004, perusparannus ja laajennus n. 6040 br-m2 / 6,3 milj.€ oppilasmitoitus 480 oppilasta, luokka-asteet 7-9