divider_footer

Taanilan koulu ja Jokirannan (Kaisaniemen) koulu

Ylivieskaan on valmistumassa kesällä 2021 kaksi elinkaarikoulua yhteistyössä Skanska-Caverionin kanssa. Koulut sijaitsevat n. puolen kilometrin päässä toisistaan.

Taanilan koulu on n. 400 oppilaan yhtenäiskoulu 0–9 vuosiluokille. Rakennus sijoitettiin tontille siten, että sen piha-alueet suuntautuvat etelään ja 2-kerroksinen rakennusmassa muodostaa miellyttävät ja suojaisat oleskelu- ja leikkialueet. Alempaan kerrokseen sijoittuvat esi- ja alaluokkien opetustilat, kädentaidon Art house-alue värkkäämöineen, keittiö ja ruokailutilat. Rakennuksen sydämen ovat jättiläisen portaat, joista voi seurata kahteen suuntaan avautuvan näyttämön tapahtumia. Toisessa kerroksessa ovat yläkoulun opetustilat oppimistoreineen ja oppilaskunnan kioskeineen. Osa opetustiloista mm. toinen kotitalous on avoimesti oppimistorin yhteydessä, jolloin se käyttö on joustavaa. Iso, neljään lohkoon jaettava monipuolinen liikuntasali tulee olemaan aktiivisesti myös iltakäyttäjien ja seurojen käytössä.

Jokirannan n. 500 oppilaan yläkoulu purettiin kädentaitotaloa lukuun ottamatta ja uudisrakennus sijoitettiin siten, että siitä on helppo sisäyhteys säilyviin kädentaitotiloihin. Koulun tilat ovat kahdessa kerroksessa Taanilan koulun tavoin kerroksia yhdistävien Jättiläisen portaiden ympärille. Opetus- ja pienryhmätilat on sijoitettu muuntojoustavasti aineryhmäkohtaisten oppimistorien ympärille antaen mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja ryhmittelyyn. Erityisopetuksen pienluokille on oma sisäänkäynti ja oma rauhallinen alueensa.

KUNTA: Ylivieska
VUOSI: 2019-
MUUTA: Taanilan koulu, uudisrakennus n. 6500 br-m2.
Jokirannan (Kaisaniemen) koulu, uudisrakennus n. 7700 br-m2