divider_footer

Taidepäiväkoti Satakieli

Yksityisen taidepäiväkodin tilat peruskorjattiin 1950-luvun tyypilliseen sairaalarakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Toiseen kerrokseen suunniteltiin asuntoja.

Sairaalan pimeät keskikäytävät avattiin huonetiloihin, joista luonnonvalo pääsee nyt läpi rakennuksen. Käytävämäisyyttä rikottiin myös pienillä leikkimökeillä, väreillä ja valaistuksella.

Rakennuksen julkisivut on kaavassa suojeltu samoin puistomaisen pihan vanha puusto.

KUNTA: Lahti
VUOSI: 2012
MUUTA: peruskorjaus, n. 1200 m2, rakennuttaja Koy Satakielen talo